1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چطور می توانم فریلنسر را از پروژه خود لغو کنم؟

چطور می توانم فریلنسر را از پروژه خود لغو کنم؟

اگر هنوز برای فریلنسر پرداخت امن ایجاد نکرده باشید، می توانید وی را لغو کنید. اما اگر پرداخت امن ایجاد شده باشد، می بایست اول تکلیف پرداخت امن مشخص شود. اگر فریلنسر پرداخت امن را لغو کند و به شما بازگرداند، پس از آن می توانید وی را لغو کنید.

اما اگر پرداخت امن آزاد شده باشد، امکان لغو فریلنسر وجود ندارد. می توانید پروژه را به انجام شد تغییر دهید یا اگر هنوز پرداخت امن آزاد نشده ای وجود دارد، اختلاف ایجاد کنید.

آیا این مطلب مفید بوده است؟