1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چطور می توانم فریلنسر را از پروژه خود لغو کنم؟

چطور می توانم فریلنسر را از پروژه خود لغو کنم؟

اگر هنوز برای فریلنسر پرداخت امن ایجاد نکرده باشید، می توانید وی را لغو کنید. اما حتما باید دلیل منطقی برای لغو ایشان داشته باشید تا از طرف سیستم ما، نمره منفی به شما تعلق نگیرد.

اگر پرداخت امن ایجاد کرده باشید، می بایست اول تکلیف پرداخت امن مشخص شود.

در این صورت مطابق تصویر زیر میبایست از فریلنسر درخواست کنید تا مبلغ پرداخت امن را به شما بازگردانند.

اگر فریلنسر پرداخت امن را لغو کند و به شما بازگرداند، پس از آن می توانید وی را لغو کنید.

اما اگر پرداخت امن را به شما بازنگرداند، می بایست وارد سیستم حل اختلاف شوید تا داوران در مورد وضعیت پروژه، رای خود را صادر کنند و به شما کمک کنند.

اگر قسمتی و یا تمامی پرداخت امن پروژه را آزاد کرده باشید، امکان لغو فریلنسر وجود ندارد.

آیا این مطلب مفید بوده است؟