1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چطور پرداخت امن ایجاد کنم؟

چطور پرداخت امن ایجاد کنم؟

در دنیای خارج از اینترنت، برای انجام پروژه بیعانه دریافت می‌شود. یعنی مبلغی که برای اطمینان از انجام کار به فریلنسر پرداخت می‌شود. ولی چه تضمینی وجود دارد که فریلنسر پس از دریافت بیعانه، کار را تحویل دهد؟

در پونیشا ما از پرداخت امن استفاده می‌کنیم، یعنی شما کل مبلغ یا بخشی از مبلغ پروژه را به پونیشا پرداخت می‌کنید. امکان بازگشت مبلغ تا مشخص شدن وضعیت پروژه وجود نخواهد داشت.

زمانی که فریلنسر خود را مشخص کردید، در هنگام انتخاب وی، اگر از شما درخواست پرداخت امن کرده باشد، میتوانید درخواست وی را تایید کنید، وی را انتخاب کنید، پرداخت امن را ایجاد کنید، و وارد میز کار شوید.

شما میتوانید به هر میزان که صلاح می دانید، برای فریلنسر پرداخت امن ایجاد کنید و یا می توانید در این قسمت پرداخت امن ایجاد نکنید و تنها فریلنسر را انتخاب کنید تا وارد میز کار شوید.

فریلنسر در میزکار پروژه، نیز می تواند برای شما درخواست پرداخت امن ارسال کند و شما می توانید درخواست را قبول یا رد کنید. همچنین می توانید شخصا در این مورد اقدام کنید و پرداخت امن را برای فریلنسر ایجاد کنید.

ایجاد پرداخت امن بالاتر از مبلغ پروژه، مبلغ پروژه را به صورت خودکار افزایش می دهد.

پرداخت امن تا زمانی که آن را برای فریلنسر آزاد نکرده باشید، نزد پونیشا به امانت می ماند. شما می بایست پس از دریافت پروژه و رضایت کامل از کار، پرداخت های امن را آزاد کنید. اگر پرداخت امن قبل از تحویل کار آزاد شود، پونیشا هیچ مسئولیتی قبول نخواهد کرد.

ایجاد پرداخت امن، در واقع تضمین در پرداخت برای فریلنسر و تضمین برای دریافت پروژه برای کارآفرین می‌باشد.

ممکن است سوال پیش بیاید که چرا در ابتدا درصدی از مبلغ پروژه، پرداخت امن می‌شود و نه ۱۰۰%؟ در بعضی موارد وقتی مبلغ پروژه کم است، . فریلنسر می‌تواند ۱۰۰% پرداخت امن درخواست کند. ولی در بعضی موارد اگر مبلغ پروژه بالا باشد و زمان اجرای پروژه طولانی باشد، ممکن است کارفرما تمایلی نداشته باشد تا کل مبلغ پروژه را از ابتدای پروژه به صورت پرداخت امن ایجاد کند. با این امکان کارفرما می‌تواند درصدی از مبلغ را در ابتدا، و باقیمانده را در انتها و پیش از دریافت پروژه، پرداخت امن ایجاد کند.

فریلنسر اجازه درخواست آزاد سازی پرداخت قبل از تحویل کار را ندارد، درصورت مشاهده فریلنسر را گزارش کنید.

همینطور طبق قوانین سایت همه پرداخت ها می بایست از طریق پرداخت امن انجام شود، در صورتی که فریلنسر درخواست پرداخت خارج از سایت پیشنهاد کرد فریلنسر را گزارش کنید.

ما همواره به کارفرما توصیه می‌کنیم تا قبل از تحویل کامل پروژه، مبلغ پرداخت امن را آزاد نکند. همچنین به فریلنسر توصیه می‌کنیم تا قبل از اینکه برای وی پرداخت امن ایجاد نشده است، پروژه را شروع نکند.

آیا این مطلب مفید بوده است؟