عکاس و ایده‌پرداز

توسعه‌ی راهکارهای هوشمند آدران مهر 1393 - آبان 1394 ( 1 سال )

برنامه‌نویس

برنامه‌نویسی به زبان‌های سی، جاوا، پایتون، روبی


توسعه‌ی راهکارهای هوشمند آدران آبان 1394 - مرداد 1397 ( 2 سال )

مدیر محتوا و خلاقیت در تیم نزدیکا


توسعه‌ی راهکارهای هوشمند آدران بهمن 1396 - مهر 1399 ( 2 سال )

عکاس و مدیر خلاقیت


توسعه‌ی راهکارهای هوشمند آدران شهریور 1397 - مهر 1399 ( 2 سال )

طراح تجربه کاربری


پیش‌دانشگاهی ریاضی

دبیرستان و پیش‌دانشگاهی روشنگر

مهر 1381 - شهریور 1385 ( 3 سال )


کارشناسی مهندسی معماری - تغییر رشته

دانشگاه تهران - دانشکده هنرهای زیبا

مهر 1385 - شهریور 1388 ( 2 سال )


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران - دانشکده برق و کامپیوتر

مهر 1388 - شهریور 1392 ( 3 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است