هرزنامه - spam
خوب است بدانید

ایمیل اسپم چیست؟

8 سال پیش
مطمئنا همه شما میدانید اسپم چیست، چون در روز با تعداد زیادی در ایمیل خود سر و کار دارید، ولی برای آنها که نمی دانند یا می خواهند بیشتر بدانند...