کسب درآمد

چرا یک کارآفرین می‌شویم؟
خوب است بدانید

چرا یک کارآفرین می‌شویم؟

5 سال پیش
می‌توانیم بگوییم که کارآفرین شخصي است که با سرمايه يا بدون سرمايه، با تحصيلات عالي و يا بدون تحصيلات از صفر شروع به كار مي‌كند و به موفقيت‌هاي زيادي در...