Iran
برای ارتقا کسب و کار در دنیای تجارت،لازمه که هویت شغلی و محصولات'تون رو با نهایت سلیقه ،معرفی و به نمایش بگذارید. | تبلیغات افروز |
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

30

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    06 تیر 1396