پرزنیشن مفهومی
توسط ahzaribafan در تاریخ 12 خرداد 98
پرزنیشن مفهومی
یک پرزتیشن با مفهوم جهت تبلیغات کسب و کار جواهرات در تلگرام و اینستاگرام به سفارش گالری مرجان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پرزنیشن مفهومی
توسط ahzaribafan در تاریخ 12 خرداد 1398
یک پرزتیشن با مفهوم جهت تبلیغات کسب و کار جواهرات در تلگرام و اینستاگرام به سفارش گالری مرجان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
33
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan