فیلمبرداری و تدوین ویدیو کلیپ تبلیغاتی شرکت بی پرت (BPert)
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 مرداد 98
فیلمبرداری و تدوین ویدیو کلیپ تبلیغاتی شرکت بی پرت (BPert)
این ویدیو کلیپ به منظور تبلیغ در شبکه های اجتماعی برای شرکت بی پرت تهیه شد و تمامی مراحل ساخت آن از فیلمبرداری تا تدوین و صداگذاری توسط اینجانب انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فیلمبرداری و تدوین ویدیو کلیپ تبلیغاتی شرکت بی پرت (BPert)
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 مرداد 1398
این ویدیو کلیپ به منظور تبلیغ در شبکه های اجتماعی برای شرکت بی پرت تهیه شد و تمامی مراحل ساخت آن از فیلمبرداری تا تدوین و صداگذاری توسط اینجانب انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
33
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan