ادیت نهایی ویدیو تبلیغاتی شرکت اتوبین
توسط ahzaribafan در تاریخ 10 مرداد 98
ادیت نهایی ویدیو تبلیغاتی شرکت اتوبین
این ویدیو به صورت اسکرایب یا نقاشی بادست به سفارش شرکت اتوبین طراحی و اجرا شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ادیت نهایی ویدیو تبلیغاتی شرکت اتوبین
توسط ahzaribafan در تاریخ 10 مرداد 1398
این ویدیو به صورت اسکرایب یا نقاشی بادست به سفارش شرکت اتوبین طراحی و اجرا شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
67
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan