ali600
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 07 مرداد 1397 آخرین فعالیت : دوشنبه
مترجم زبان های انگلیسی و چینی و هندی هستم. به مدت سه سال هست که تدریس هم میکنم و همچنین در ترکیه، در دانشگاه حاجت تپه، دانشجوی پزشکی هستم.

مترجم زبان های انگلیسی و چینی و هندی هستم. به مدت سه سال هست که تدریس هم میکنم و همچنین در ترکیه، در دانشگاه حاجت تپه، دانشجوی پزشکی هستم.

شخصی مرداد 1397 - تیر 1399 ( 1 سال )

مترجم متن های عمومی و تخصصی

در زمینه ی ترجمه و اموزش دارای سابقه ی زیادی هستم و در زمینه های پزشکی تخصص دارم .در ترجمه ی کتاب های چینی و هندی و انگلیسی شرکت کرده و نام خود را به عنوان مترجم برتر استانی ثبت کردم.


کارشناسی مترجمی/ دانشجوی سال چهار پزشکی

ایین و فراز/ کانون زبان ایران / اهل قلم و....

مهر 1395 - تیر 1399 ( 3 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian French Chinese