Iran , Tehran
طراحی و راه اندازی وب سایت (ASP.NET، MVC، SQL، jQuery، Bootstrap) - برنامه نویسی تحت ویندوز (Dot Net) - فروش و تهیه نرم افزارهای مهندسی و تخ...
آخرین فعالیت : چهارشنبه

5

نمونه کار

6

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

1950

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    20 اردیبهشت 1397