Iran
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر. صفحه ی شخصی من: http://cse.shirazu.ac.ir/~marashi، وبلاگ من: http://aminmarashi.blog.ir، با توان...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    06 آبان 1394