طرحی گرافیکی نمایش مفهومی Smart Farming
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 22 اردیبهشت 98
طرحی گرافیکی نمایش مفهومی Smart Farming
طراحی شده برای شرکت ویرا جهت نمایش مفهومی از کشاورزی هوشمند. از این طرح می توان در مقالات و پروپوزال ها وحتی در سطح وب استفاده کرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرحی گرافیکی نمایش مفهومی Smart Farming
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 22 اردیبهشت 1398
طراحی شده برای شرکت ویرا جهت نمایش مفهومی از کشاورزی هوشمند. از این طرح می توان در مقالات و پروپوزال ها وحتی در سطح وب استفاده کرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei