Iran , Isfahan
ترجمه ی متون عمومی و تخصصی،زیرنویس ویدیو های آموزشی و تبلیغاتی، فیلم و سریال و ...
آخرین فعالیت : امروز

4

نمونه کار

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

1041

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    12 خرداد 1397