پروژه آرک
توسط dariatech در تاریخ 11 دی 97
پروژه آرک
این پروژه تشکیل شده از دو بخش می باشد: طراحی ظاهری که توسط نرم افزار قدرتمند adobe xd انجام شده و بخش بک اند کار برای دو سیستم عامل android و ios توسعه داده شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه آرک
توسط dariatech در تاریخ 11 دی 1397
این پروژه تشکیل شده از دو بخش می باشد: طراحی ظاهری که توسط نرم افزار قدرتمند adobe xd انجام شده و بخش بک اند کار برای دو سیستم عامل android و ios توسعه داده شده.
مهارت های استفاده شده
2
135
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech