لیگ برای IOS
توسط e-sh در تاریخ 20 بهمن 96
لیگ برای IOS
برنامه لیگ ایرانی یک نرم افزار آندرویدی و آی او اس است که قابلبت دریافت بازی های لیگ های فوتبال و نمایش اخبار و نتایج زنده بازی ها است. تعدادی از امکانات برنامه شامل موارد زیر است: امکان بروزرسانی بازی ها با استفاده از اینترنت دریافت اخبار از سایت ۹۰ امکان هشدار آغاز بازی ها ویجت برنامه نمایش زنده نتایج بازی ها برای دریافت و کسب اطلاعات بیشتر از لیگ ذیل اقدام کنید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لیگ برای IOS
توسط e-sh در تاریخ 20 بهمن 1396
برنامه لیگ ایرانی یک نرم افزار آندرویدی و آی او اس است که قابلبت دریافت بازی های لیگ های فوتبال و نمایش اخبار و نتایج زنده بازی ها است. تعدادی از امکانات برنامه شامل موارد زیر است: امکان بروزرسانی بازی ها با استفاده از اینترنت دریافت اخبار از سایت ۹۰ امکان هشدار آغاز بازی ها ویجت برنامه نمایش زنده نتایج بازی ها برای دریافت و کسب اطلاعات بیشتر از لیگ ذیل اقدام کنید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
200
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر e-sh