fariborz_fa
  • Iran, Rasht
  • عضویت از : 02 بهمن 1394 آخرین فعالیت : مدتی پیش
فریبرز فرزاد هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی؛ 5 سال هست که کار ترجمه انجام میدهم. تلاشم ارائه بهترین کیفیت در پروژه ها است.

فریبرز فرزاد هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی؛ 5 سال هست که کار ترجمه انجام میدهم. تلاشم ارائه بهترین کیفیت در پروژه ها است.

شبکه مترجمین گیومه اردیبهشت 1393 - مهر 1397 ( 4 سال )

CEO


نانوگیل بهمن 1395 - مهر 1397 ( 1 سال )

مدیر بخش تولید محتوا، ترجمه و روابط عمومی


موسسه زبان البرز و دکتر رامین دی 1396 - مهر 1397 ( کمتر از یک سال )

مدرس زبان


کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه گیلان

فروردین 1389 - فروردین 1393 ( 4 سال )


کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

دانشگاه گیلان

فروردین 1394 - فروردین 1394 ( کمتر از یک سال )


دوره ترجمه ادبی

خرد جان جهان

فروردین 1396 - خرداد 1396 ( کمتر از یک سال )


دوره ترجمه علوم انسانی

خرد جان جهان

مهر 1396 - دی 1396 ( کمتر از یک سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است