سایت با سیستم مدیریت محتوای october
توسط imansss در تاریخ 03 آذر 01
سایت با سیستم مدیریت محتوای october
این سایت از صفر تا صد با سیستم مدیریت محتوای october طراحی و برنامه نویسی کردم که در حال حاضر به جای این، سایت https://www.barnamenevisbash.com/en رو گذاشتم که اون هم پنل مدیریت و قالب از صفر تا صد با لاراول طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت با سیستم مدیریت محتوای october
توسط imansss در تاریخ 03 آذر 1401
این سایت از صفر تا صد با سیستم مدیریت محتوای october طراحی و برنامه نویسی کردم که در حال حاضر به جای این، سایت https://www.barnamenevisbash.com/en رو گذاشتم که اون هم پنل مدیریت و قالب از صفر تا صد با لاراول طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر imansss