پشتیبان IT

N2 Kish اردیبهشت 1396 - خرداد 1399 ( 3 سال )

پشتیبان IT


لیسانس برق - الکترونیک

دانشگاه آزاد

خرداد 1395 - خرداد 1399 ( 3 سال )


  • برخورد بسیار خوب و عالی، همیشه در دسترس بودند و تا جایی که ممکن بود واقعا نهایت تلاششان را داشتند تا نظرها و خواسته های طرف مقابل رو پوشش بدن. در کل بسیار راضی بودم و هم از ایشان و هم از پونیشا بسیار متشکرم
    06 مرداد 1397