تیزر تبلیغاتی شرکت طعم ماندگار ترنگ
توسط mahourd در تاریخ 22 شهریور 98
تیزر تبلیغاتی شرکت طعم ماندگار ترنگ
در این تیزر محصولات این شرکت و برخی از خواص آنها در غالب یک عصر دلچسب خانوادگی بیان و معرفی می شوند . https://www.aparat.com/v/R0QZk
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تیزر تبلیغاتی شرکت طعم ماندگار ترنگ
توسط mahourd در تاریخ 22 شهریور 1398
در این تیزر محصولات این شرکت و برخی از خواص آنها در غالب یک عصر دلچسب خانوادگی بیان و معرفی می شوند . https://www.aparat.com/v/R0QZk
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
64
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahourd