Iran
تجربه فراوان در طراحی و مدیریت سایت،ارتقای امنیت سایت ها و سرورها.کارشناس شبکه دارای مدرک بین المللی CCNA، firework ، MCITP و CEH .کارشناس ا...
آخرین فعالیت : یک‌شنبه

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    08 آبان 1393