موشن گرافیست

چاپچند تیر 1398 - مهر 1397 ( کمتر از یک سال )

موشن گرافیست

طراح گرافیک و موشن گرافیست در شرکت چاپ و تبلیغات چاپ چند


شرکت کاسپین مهر 1398 - اسفند 1398 ( کمتر از یک سال )

مدیرپروژه-موشن گرافیست

مدیر پروژه تبلیغات شرکت کاسپین و همچنین طراح گرفیک و موشن گرافیک در شرکت


موشن گرافیک

آموزشگاه ویژه

تیر 1397 - مهر 1397 ( کمتر از یک سال )


تاریخ تولد : 30 اردیبهشت 1381

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است