طراحی لوگو برای شرکت دویار 3d
توسط mh.shiravand در تاریخ 20 آذر 96
طراحی لوگو برای شرکت دویار 3d
زمینه فعالیت شرکت دویار 3d ارائه خدمات در زمینه چاپ سه بعدی و نمونه سازی سریع می باشد که به توجه به همین موضوع ، و با در نظر گرفتن نحوه کار یک چاپگر سه بعدی ،، المان های با الهام از محور X,Y,Z و یک شی با نمای سه بعدی و همچنین فیلامنت که متریال مورد استفاده در چاپگرهای سه بعدی است این لوگو طراحی شد و مورد تایید شرکت محترم دویار قرار گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو برای شرکت دویار 3d
توسط mh.shiravand در تاریخ 20 آذر 1396
زمینه فعالیت شرکت دویار 3d ارائه خدمات در زمینه چاپ سه بعدی و نمونه سازی سریع می باشد که به توجه به همین موضوع ، و با در نظر گرفتن نحوه کار یک چاپگر سه بعدی ،، المان های با الهام از محور X,Y,Z و یک شی با نمای سه بعدی و همچنین فیلامنت که متریال مورد استفاده در چاپگرهای سه بعدی است این لوگو طراحی شد و مورد تایید شرکت محترم دویار قرار گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
173
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mh.shiravand