Iran , Isfahan
فعالیت وسیع در زمینه ی ترجمه ی انواع متون به همراه سابقه ی کار.
آخرین فعالیت : دیروز

6

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

270

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    05 مهر 1396