Iran
فعالیت وسیع در زمینه ی ترجمه ی انواع متون به همراه سابقه ی کار.
آخرین فعالیت : دیروز

5

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • دقت و کیفیت کار متناسب با انتظار مورد نظر پیش رفت و همزمان چندین پروژه دیگر هم با ایشان شروع کردیم.
  کارفرما, اردیبهشت 1396
 • I found him responsible and I was happy with feeling a sincerely manner in him.
  کارفرما, اردیبهشت 1395
 • Working with Milad was a great pleasure for me and I appreciate his collaboration. He was ahead of deadline and Ill welcome his offer in my future projects.
  کارفرما, اردیبهشت 1395
 • کاملا به موقع و با کیفیت خوب کار رو تحویل دادن.
  کارفرما, فروردین 1395
 • کارشون عالی و مترجم حرفه ای هستند.
  کارفرما, اردیبهشت 1393

120

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  03 خرداد 1396