طراحی سه بعدی مدل بازی
توسط mmroracle در تاریخ 08 شهریور 96
طراحی سه بعدی مدل بازی
مدلینگ کم حجم بازی موبایل
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی سه بعدی مدل بازی
توسط mmroracle در تاریخ 08 شهریور 1396
مدلینگ کم حجم بازی موبایل
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
274
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mmroracle