Iran , Shiraz
آخرین فعالیت : امروز

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • از تمامی موارد رضایت کافی دارم اینکه کاملا همراهو هم دل بودن و به کار واقعا اهمیت میدادن شایان ذکر است
    کارفرما, آذر 1396

500

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    13 اردیبهشت 1397