mrsr
  • Iran, Isfahan
  • عضویت از : 12 بهمن 1390 آخرین فعالیت : چهارشنبه
نزدیک 10 سال در فعالیت های برنامه نویسی و voip سابقه فعالیت دارم و با شرکت های بزرگی در این زمینه همکاری داشته ام

نزدیک 10 سال در فعالیت های برنامه نویسی و voip سابقه فعالیت دارم و با شرکت های بزرگی در این زمینه همکاری داشته ام

شاتل دی 1395 - مهر 1398 ( 2 سال )

کارشناس VOIP


ارتباطات زیرساخت اصفهان اسفند 1389 - دی 1395 ( 5 سال )

مسئول مراکز سوئیچ


کارشناسی

اصفهان

مهر 1388 - تیر 1390 ( 1 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است