Iran
ارشد کامپیوتر و تخصص در ترجمه متون تخصصی در دامنه مرتبط ( خصوصا شبکه حسگر بیسیم و رایانش فراگیر، سیستم عامل و میان افزار) . گذراندن دوره کام...
آخرین فعالیت : امروز

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    26 مهر 1394