ورقگیر
توسط negginmotamedi در تاریخ 25 دی 99
ورقگیر
این دستگاه با نرم افزار اینونتور طراحی شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ورقگیر
توسط negginmotamedi در تاریخ 25 دی 1399
این دستگاه با نرم افزار اینونتور طراحی شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر negginmotamedi