طراحی بدون کد صفحه اول پورتال شیرپوینت
توسط nilufar943 در تاریخ 18 آبان 98
طراحی بدون کد صفحه  اول پورتال شیرپوینت
در این پورتال بنا به درخواست کارفرما، طراحی و نویگیشن به صورت Codeless انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بدون کد صفحه اول پورتال شیرپوینت
توسط nilufar943 در تاریخ 18 آبان 1398
در این پورتال بنا به درخواست کارفرما، طراحی و نویگیشن به صورت Codeless انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
14
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nilufar943