لوگو تایپوگرافی شرکت کارگزار املاک سی ساید
توسط nouri.hsc در تاریخ 29 خرداد 97
لوگو تایپوگرافی شرکت کارگزار املاک سی ساید
لوگو تایپو گرافی شامل دو بخش فارسی و انگلیسی که مجموعا یه خانه و ویلا رو تشکیل میدن بخش فوقانی کلمه سی ساید فارسی و بخش تحتانی به انگلیسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو تایپوگرافی شرکت کارگزار املاک سی ساید
توسط nouri.hsc در تاریخ 29 خرداد 1397
لوگو تایپو گرافی شامل دو بخش فارسی و انگلیسی که مجموعا یه خانه و ویلا رو تشکیل میدن بخش فوقانی کلمه سی ساید فارسی و بخش تحتانی به انگلیسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
15
378
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nouri.hsc