برنامه نویس آندروید

مخابرات آبان 1392 - شهریور 1398 ( 5 سال )

کارشناس نرم افزار

برنامه نویس


فوق لیسانس

دانشگاه صنعتی اصفهان

آبان 1393 - آذر 1395 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است