Iran
در زمینه ی ساخت بازی و بازی سازی 3 بعدی و دو بعدی کار کرده ام. در دومین دوره مسابقات ملی بازی سازی رایانه ای به عنوان تیم رویا رایان رستاک ر...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    22 تیر 1394