طراحی محصول، کاتالوگ و هویت بصری برند آلمانی ALBERT BECK
توسط sepanjstudio در تاریخ 21 تیر 98
طراحی محصول، کاتالوگ و هویت بصری  برند آلمانی ALBERT BECK
کمپانی آلبرت یک برای ورود بع بازر ایران نیازمند طراحی یک گالن متفاوت و هویت بصری با رنگ های سازمانی خود بود.پروسه این طراحی و بخش هایی از روند پروژه را در آلبوم دنبال کنید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی محصول، کاتالوگ و هویت بصری برند آلمانی ALBERT BECK
توسط sepanjstudio در تاریخ 21 تیر 1398
کمپانی آلبرت یک برای ورود بع بازر ایران نیازمند طراحی یک گالن متفاوت و هویت بصری با رنگ های سازمانی خود بود.پروسه این طراحی و بخش هایی از روند پروژه را در آلبوم دنبال کنید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sepanjstudio