لوگو گروه آموزشی آرکادمی
توسط shokrinasab در تاریخ 23 اسفند 96
لوگو گروه آموزشی آرکادمی
آرکا به معنای حمایت است از همین رو از المان چتری که درون آن نشانه ها علمی وجود دارد استفاده شده است. قلم به عنوان دسته چتر بکار گرفته شد و رنگ نوک آن قرمز انتخاب شد که نشان از نکات مهم دارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو گروه آموزشی آرکادمی
توسط shokrinasab در تاریخ 23 اسفند 1396
آرکا به معنای حمایت است از همین رو از المان چتری که درون آن نشانه ها علمی وجود دارد استفاده شده است. قلم به عنوان دسته چتر بکار گرفته شد و رنگ نوک آن قرمز انتخاب شد که نشان از نکات مهم دارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
284
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shokrinasab