طراحی Ladies Night رستوران Streatart
توسط shokrinasab در تاریخ 03 اردیبهشت 97
طراحی Ladies Night رستوران Streatart
طراحی گرافیک جهت نشر در شبکه های اجتماعی به صورت مربع شکل و با استفاده از تم رنگ لوگوی اصلی (سبز، قرمز و سفید) و استفاده از عکس غذای رستوران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی Ladies Night رستوران Streatart
توسط shokrinasab در تاریخ 03 اردیبهشت 1397
طراحی گرافیک جهت نشر در شبکه های اجتماعی به صورت مربع شکل و با استفاده از تم رنگ لوگوی اصلی (سبز، قرمز و سفید) و استفاده از عکس غذای رستوران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
265
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shokrinasab