طراح گرافیک-تصوبرساز

آگاهانه اردیبهشت 1389 - آبان 1389 ( کمتر از یک سال )

طراح

طراح گرافیک(پروژه ای)


تصویر مدار آذر 1389 - شهریور 1393 ( 3 سال )

طراح

طراح گرافیک


رایبد طب مهر 1393 - بهمن 1393 ( کمتر از یک سال )

طراح

طراح پروژه ای


alio بهمن 1393 - فروردین 1394 ( کمتر از یک سال )

طراح

طراح پروژه ای


سروش اسایش اردیبهشت 1394 - بهمن 1396 ( 2 سال )

طراح

طراح


هفت اقلیم اسفند 1396 - آذر 1397 ( کمتر از یک سال )

طراح

طراح


سهمان فروردین 1389 - تیر 1399 ( 10 سال )

طراح

کار اصلی ودفتری خودم


فوق دیپلم

علم وفرهنگ

مهر 1389 - خرداد 1392 ( 2 سال )


لیسانس

علم وفرهنگ

مهر 1393 - خرداد 1395 ( 1 سال )


تصویرسازی از همایش تصویرسازان

کار با وسیله بازیافت از همایش استفاده از دوریز ها

تاریخ تولد : 30 شهریور 1370

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : Persian

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است