روانشناس کودک‌ تایپیست

لیسانس

دانشگاه الزهرا

بهمن 1392 - بهمن 1396 ( 4 سال )


فوق لیسانس

دانشگاه روزبهان

مهر 1397 - بهمن 1399 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است