taranehdt
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 13 اردیبهشت 1397 آخرین فعالیت : مدتی پیش
تصویرساز کودک. طراح گرافیک

تصویرساز کودک. طراح گرافیک

پیمان مهر 1392 - اسفند 1395 ( 3 سال )

طراح گرافیک


کارشناسی ارشد گرافیک

هنرهای زیبا ( دانشگاه تهران)

اردیبهشت 1395 - آذر 1401 ( 6 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است