مدلسازی ، تکسچرینگ و رندرینگ محصولات (برندینگ تبلیغاتی)
توسط vahidkhodajooyan در تاریخ 19 فروردین 99
مدلسازی ، تکسچرینگ و رندرینگ محصولات (برندینگ تبلیغاتی)
مدلسازی و تکسچرینگ و رندرینگ چندین محصول از کشور های لیتوانی ، چین ، ونزوئلا ، ویتنام و ... برای تبلیغات ، فروش و کاتالوگ سازی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدلسازی ، تکسچرینگ و رندرینگ محصولات (برندینگ تبلیغاتی)
توسط vahidkhodajooyan در تاریخ 19 فروردین 1399
مدلسازی و تکسچرینگ و رندرینگ چندین محصول از کشور های لیتوانی ، چین ، ونزوئلا ، ویتنام و ... برای تبلیغات ، فروش و کاتالوگ سازی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر vahidkhodajooyan