طراحی لوگو "Traders Land"
توسط yasserhassani در تاریخ 03 اردیبهشت 98
طراحی لوگو "Traders Land"
این لوگو به سفارش کارفرما (در پونیشا) برای سایتی که در زمینه بورس و آموزش بورس فعالیت می کند طراحی و پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو "Traders Land"
توسط yasserhassani در تاریخ 03 اردیبهشت 1398
این لوگو به سفارش کارفرما (در پونیشا) برای سایتی که در زمینه بورس و آموزش بورس فعالیت می کند طراحی و پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
93
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر yasserhassani