سالیانه ماهیانه

30% تخفیف

 
عضویت معمولی
رایگان
اعضای معمولی می توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
 
عضویت برنزی
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
 
عضویت نقره ای
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای نقره ای پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت نقره ای می‌گیرند و می‌توانند 120 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
 
عضویت طلایی
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای طلایی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت طلایی می‌گیرند و می‌توانند 240 پیشنهاد در ماه ارسال کنند

کارفرما

هزینه خدمات برای کارفرمایان 5% مبلغ پروژه می باشد، هر زمان که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند، هزینه خدمات آن پرداخت امن محاسبه شده و از حساب وی کسر می شود. درصورتی که پرداخت امن به حساب کارفرما بازگردانده شود هزینه خدمات نیز به حساب وی بازگردانده خواهد شد.


فریلنسر

هزینه خدمات برای فریلنسر 10% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب فریلنسر کسر می شود که پرداخت امن برای وی آزاد می شود.

85,715
همه پروژه ها
268,585
همه کاربران
اپلیکیشن پیام رسان پونیشا را برای دریافت اطلاعیه ها و گفتگوی آنلاین دانلود کنید