Iran , Bojnūrd
آخرین فعالیت : امروز

71

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

15790

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت نقره ای
    عضویت نقره ای
    اعضای نقره ای پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت نقره ای می‌گیرند و می‌توانند 120 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    21 آذر 1396