نویسنده و مترجم

مؤسسه‌ی آموزش عالی کادوس آبان 1397 - مهر 1398 ( کمتر از یک سال )

مدرس


کارشناسی حقوق

دانشگاه آزاد

شهریور 1383 - اسفند 1387 ( 4 سال )


کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشگاه آزاد

مهر 1388 - آبان 1391 ( 3 سال )


دکترای تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی

علوم و تحقیقات، تهران

شهریور 1393 - مهر 1398 ( 5 سال )


تاریخ تولد : 09 شهریور 1365

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English German French