پوستر مستند امتداد
توسط aasgari در تاریخ 16 فروردین 97
پوستر مستند امتداد
پوستر مستندی درباره دو شهید است از دو دهه انقلاب که یکی امتداد راه دیگریست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر مستند امتداد
توسط aasgari در تاریخ 16 فروردین 1397
پوستر مستندی درباره دو شهید است از دو دهه انقلاب که یکی امتداد راه دیگریست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
104
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aasgari