مدیریت اسناد و آرشیو مدارک
توسط afshar.salar در تاریخ 02 دی 96
مدیریت اسناد و آرشیو مدارک
دسته بندی اسناد و افراد و مدیریت فایل های آپلود شده. دانلود فایل های تایید شده توسط ادمین یا ناظر هر دسته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت اسناد و آرشیو مدارک
توسط afshar.salar در تاریخ 02 دی 1396
دسته بندی اسناد و افراد و مدیریت فایل های آپلود شده. دانلود فایل های تایید شده توسط ادمین یا ناظر هر دسته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
435
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر afshar.salar