موشن برای گروه مشاوره کسب و کار
توسط ahzaribafan در تاریخ 12 خرداد 98
موشن برای گروه مشاوره کسب و کار
این موشن گرافیک به سفارش تیم مارکتینگ چیتا تهیه و به در طی یک روز کاری و با مبلغ 400 هزار تومان انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
موشن برای گروه مشاوره کسب و کار
توسط ahzaribafan در تاریخ 12 خرداد 1398
این موشن گرافیک به سفارش تیم مارکتینگ چیتا تهیه و به در طی یک روز کاری و با مبلغ 400 هزار تومان انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
40
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan