تبلیغات انیمیشنی شرکت اتوبین
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 مرداد 98
تبلیغات انیمیشنی شرکت اتوبین
این انیمیشن به سبک اسکرایب یا نقاشی با دست به سفارش شرکت اتوبین جهت تبلیغات در فضای مجازی تهیه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تبلیغات انیمیشنی شرکت اتوبین
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 مرداد 1398
این انیمیشن به سبک اسکرایب یا نقاشی با دست به سفارش شرکت اتوبین جهت تبلیغات در فضای مجازی تهیه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan