مترجم فیلم و سریال

کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی

مهر 1395 - شهریور 1397 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد