Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

نمونه کار

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • پی گیر
  کارفرما, فروردین 1395
 • ترجمه ای که میخواستم رو سر مهلت و با همون فرمتی که میخواستم تحویل دادند. کیفیت ترجمشون میتونست بهتر باشه. در مدت انجام پروژه ارتباط خیلی خوبی هم داشتند. خوشحالم که با ایشون همکاری داشتم.
  کارفرما, دی 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  19 اردیبهشت 1395